HomeAbout usContestDirectoryInternationalApplication PPTDelegatesTicket PPTShoppingPPT NewsGallery
ร่วมโหวดให้กำลังใจสำหรับผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบ PRINCE & PRINCESS THAILAND 2019 .. VOTE FOR YOUR FAVORITE - PHOTOGENIC AWARD รายละเอียด/วีธีการโหวต .. ที่หัวข้อ Delegates
       
 
Location 78/441 LPN
Awards

CHAIREMAN of THE PRINCE & PRINCESS THAILAND Organization

MR. Kru Guang Anurat Kosakul

ครูกวาง อนุรัฐ  โกษากุล

(ผู้อำนวยการกองประกวด และ ผู้ถือลิขสิทธิ์ ส่งตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวด Little Miss & Mister World และ

Prince & Princess International และ ได้สิทธิ์จัดการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย)

 

การประกวด PRINCE & PRINCESS THAILAND

ดำเนินการประกวดโดย
สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพ CenterStage

Contact Info
Phone 02-163-1161 / 084-387-1315
Email thecenterstage@gmail.com
Website http://www.facebook.com/PrincePrincessThailand

เกี่ยวกับการประกวด 

ข้อมูลประกวด (ระเบียบการ)

 1. วัตถุประสงค์การจัดประกวดฯ 

 1.1. เพื่อคัดหาเยาวชนไทย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กองประกวดฯได้กำหนดไว้ ให้ครองตำแหน่ง ใน 6 ตำแหน่งตามประเภทรุ่นที่กองประกวดได้กำหนด ดังนี้

 

-          Mini Miss Thailand International (เด็กหญิง อายุ 5-7 ปี)

-          Mini Mister Thailand International (เด็กชาย อายุ 5-7 ปี)

-          Little Miss Thailand International (เด็ก หญิง อายุ 8-12 ปี)

-          Jr. Mister Thailand International   (เด็ก ชาย อายุ 8-12 ปี)

-          Mr. Teen Thailand International   (วัยรุ่น ชาย อายุ 13-19 ปี)

-          Miss Teen Thailand International  (วัยรุ่น หญิง อายุ 13-19 ปี)

 

1.2. เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทั้ง 6 รุ่น เป็นตัวแทนเยาวชนไทย ในการเข้าร่วมประกวดเวทีระดับเยาวชน ที่ถือว่าดีที่สุดในโลก อันได้แก่ :

- Prince & Princess  International  ที่ มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์

- Little Miss & Mister World ที่ประเทศ สเปน

- Little Miss Universe ที่เมืองซานย่า ประเทศ จอร์เจีย

- Little Miss Tourism World ที่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

- The Best Prince & Princess of the World ที่ประเทศจอร์เจีย

- Little Miss & Mister Planet ที่ประเทศ บัลแกเรีย

- Top Child & Teen Model of the Planet ที่ประเทศ จอร์เจีย

- Little Miss Earth ที่ประเทศ แอฟริกาใต้

- Miss & Mister Planet ที่ประเทศ จอร์เจีย

- Mister Model of the World  ที่ประเทศอินเดีย

- Fashion Face World Model ที่ประเทศตุรกี

- LBMA ที่ โซล ประเทศเกาหลีใต้

 

พร้อมเวทีนานาชาติอื่นๆ ตามความเหมาะสม

1.3.เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ในลำดับถัดไป เป็นตัวแทนประเทศเข้าประกวดเวทีระดับนานาชาติ ตามความเหมาะสม

1.4. เพื่อคัดหาเยาวชนไทย ให้ครองตำแหน่งตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่ 1 ในการเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนในวัยเดียวกันและปฎิบัติหน้าที่อันเป็นสาธารณะกุศล ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตามที่กองประกวดฯ เห็นสมควร รวมถึงการทำหน้าที่เป็น ยุวทูตตัวแทนประเทศไทย ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวไทยยังต่างประเทศ ตามที่กองประกวดได้รับมอบหมายและเห็นสมควร ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง


. 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด  PRINCE & PRINCESS THAILAND 

     2.1. ต้องเป็นเยาวชนไทย / สัญชาติไทย แต่ สามารถมีส่วนผสมของชนชาติอื่น จากทางผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งได้

     2.2.  เยาวชนไทย ชาย- หญิง อายุระหว่าง 5-7 ปี สำหรับรุ่น

              Mini Miss & Mini Mister Thailand International

    2.3.  เยาวชนไทย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 8-12 ปี สำหรับรุ่น

             Little Miss & Jr. Mister Thailand International 

   2.4.  เยาวชนไทย ชาย – หญิง อายุระหว่าง 13-19 ปี สำหรับรุ่น

              Mr.& Miss Teen Thailand  International 

     2.4.  มีบุคลิกภาพดี ,ทันสมัย , มีความมั่นใจ , กล้าแสดงออก ,  ไหวพริบที่ดี และ มีความสามารถ

*** ประวัติการประกวด / The History : ***

การประกวด Prince & Princess Thailand เริ่มครั้งแรก ในปี 2011 ซึ่งในช่วง 2 ปีแรก ทาง กองประกวดฯ โดย สถาบันฯ Center Stage ได้ทำการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย จากนักเรียนของทางสถาบันฯ เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรม และเกียรติประวัติที่ดี  และส่งเสริมให้นักเรียนของทางสถาบันฯ  ได้ใช้ความสามารถที่เรียนมา  ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามเจตนารมณ์ของทางสถาบันฯ


ซึ่งได้ตัวแทนเยาวชนไทย กลุ่มแรกจำนวน  5 คน ในการเข้าประกวด Prince & Princess of Southeast Asia (ในชื่อเดิม) ที่ประเทศสิงคโปร์ และทั้ง 5 คน ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยการคว้าเหรียญรางวัลพิเศษมามากมาย  นอกจากนั้นแล้ว ในรุ่นประเภท วัยรุ่นทั้งชายและหญิง   ยังสามารถคว้าตำแหน่งสูงสุด เป็น Miss Teen SE Asia 2012 ได้แก่ “น.ส.ชุณิตา  ว่องวิบูลย์รัตน์” และ ตำแหน่ง Mr. Teen SE Asia 2012 “นาย วิคเตอร์ ศรันญ์  สงวนศิลปิ์” มาครองได้เป็นผลสำเร็จ เป็นเยาวชนคนแรกของประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จบนเวทีนี้


และ ในการประกวดครั้งที่ 2  Center Stage ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง และ ได้ทำการจัดการคัดเลือกภายใน เช่นปีที่ผ่านมา และ ตัวแทนเยาวชนไทย ในปีนั้น ก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์สูงสุดในการประกวด โดย “น.ส.พุทธภรณ์  นนท์พละ” สามารถคว้าตำแหน่งสูงสุดเป็น Miss Teen SE Asia 2013 ให้กับประเทศไทย 2 ปีซ้อน เป็นประวัติศาสตร์ชาติแรกที่สามารถคว้าตำแหน่งเดียวกันได้ 2 ปีซ้อน และ ในรุ่นเด็กชาย ตัวแทนประเทศไทย ก็ยังคว้าตำแหน่งสูงสุดมาครอง ได้อีกด้วย เป็น Prince of SE Asia 2013 คนแรกของประเทศไทย “ด.ช.พุทธพล  นนท์พละ”


ด้วยเหตุผลดังนี้ จึงทำให้ สถาบันฯ Center Stage ผู้ถือลิขสิทธิ์ฯ  จึงได้ตัดสินใจ จัดการประกวด “PRINCE & PRINCESS THAILAND” ขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี “2013” และ จัดตั้ง ขึ้นเป็น “กองประกวด ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสไทยแลนด์” อย่างเป็นทางการ เพื่อดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยมีเจตนารมย์ เพื่อต้องการ ให้เกิด เวทีแสดงออก ซึ่งศักยภาพ และโอกาสให้กับ เยาวชนไทย เพื่อยกระดับเวทีอันทรงคุณค่า และต้องการสร้างความภาคภูมิใจให้เยาวชนไทย และเปิดกว้างให้กับ  เยาวชนที่มีความสามารถ  ในการเฟ้นหา และชิงชัย เพื่อตำแหน่งสูงสุดในการเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ในการเข้าร่วมประกวดเวทีสุดยอดเยาวชนในระดับนานาชาติต่อไป


ประกอบกับการเติบโตของการประกวดของทางต้นสังกัดที่ได้รับความสนใจ จากนานาประเทศ ได้เสนอชื่อ เพื่อทำการประกวด คัดตัวแทนประเทศ เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดมากขึ้น  ทำให้  กองประกวดต้นสังกัด ที่สิงคโปร์ จึงเปลี่ยนชื่อ จากการประกวดเดิมเป็น ”PRINCE & PRINCESS INTERNATIONAL”


และ เพื่อให้เกิดความภูมิใจ ในการเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ทางกองประกวด จึงตัดสินใจที่จะส่งประกวด ในระดับโลก เพิ่มอีกด้วยนั้นคือ การประกวด“LITTLE MISS & MISTER WORLD” และเวทีนานาชาติอื่นๆ

 

**ประวัติการประกวด INTERNATIONAL PRINCE & PRINCESS (HISTORY)**

INTERNATIONAL WORLD PAGEANTS HEADQUATERED IN SINGAPORE WAS ESTABLISHED IN YEAR 2000 by The International World Pageant TKS N SON.

THE FIRST LIL MISS SINGAPORE AND JR. MR. SINGAPORE PAGEANT WAS CONCEPTED BY PAGEANT VETERAN MR. SUNNY OOI AND PRESCHOOL EDUCATOR MS BEVERLY TAN WHO IS PASSIONATE IN AMERCIAN DEVELOPMENTAL PSYCOLOGIST DOCTOR HOWARD GARNER TEACHING BELIEFS OF MULTI INTELLIGENCE WITHIN CHILDREN AND TEENS

 SE ASIA PRINCE AND PRINCESS WAS INITATED IN YR 2008 BY MR. DIREK FERDZ OF ROAD RUNNER PRODUCTIONS/PHILLIPINES WITH A VISION TO ACCEPT AND WELCOME PARTICIPATION OF TALENTED CHILDREN AND TEENS FROM SE AISA.

REBRANDED INTERNATIONAL PRINCE AND PRINCESS IN YR 2012 BY NATIONAL LEADER MR. KRU GUANG OF CENTRESTAGE ACADEMY /THAILAND .TO APTLY REPRESENT OUR GROWING INTERNATIONAL PAGEANT FAMILY AND PARTICIPATION OF DELEGATES WORLDWIDE.

 PREMIERE CHILDREN AND TEENAGER EVENT IN ASIA SINCE 2000 

INTERNATIONAL WORLD PAGEANTS HAS GROWN FROM A HUMBLE PAGEANT COMPANY BASED IN SINGAPORE TO LICENSE OFFICES THROUGHOUT ASIA PACIFIC.

 THE EVENTS WE PRODUCE ARE CATALYSTS FOR FRIENDSHIPS, TOURISM AND COMMERCE

THEY ARE UNIQUE PLATFORMS THAT NUTURE OUSTANDING CHILDREN AND TEENAGERS.

FAMILIES COMING TOGETHER TO SHARE THE JOY, PRIDE AND EXCITEMENT OF THESE EVENTS MAKE OUR CONTINUED EFFORTS MEANINGFUL.

AT YEAR 2015 OUR PREMIERE CHILDREN & TEENS REGIONAL AND INTERNATIONAL PLATFORMS INCLUDE

LIL MISS SINGAPORE AND JR. MR. SINGAPORE

MISS TEEN SINGAPORE AND MR. TEEN SINGAPORE

SE ASIA CHILD AND TEEN SONGBIRD AND PERFORMING CHAMPIONSHIPS

ASIA PACIFIC CHILD AND TEEN SUPERMODEL CONTEST

 GLOBAL VOICES OF CHILDREN AND TEENS FORUM

PRINCE & PRINCESS INTERNATIONAL PAGEANT

 

 

 TRIVIA

IN YEAR 2000 THE FIRST LIL MISS SINGAPORE AND LIL MR SINGAPORE WAS HOSTED IN META SCHOOL LOCATED IN SIMEI.

THE FIRST SE ASIA PRINCE AND PRINCESS IN YEAR 2008 WAS HOSTED IN WINDSOR HOTEL /SINGAPORE.

YEAR 2009 : THOMSON PLAZA SHOPPING CENTRE.

YEAR 2010 : INDONESIA /BATAM HOSTED SE ASIA PRINCE AND PRINCESS IN YEAR 2010

 YEAR 2011 : QUALITY HOTEL /SINGAPORE

 YEAR 2012: BUKIT TIMAH SHOPPING CENTRE /SINGAPORE.

 YEAR 2013 TO 2015 : ORCHID COUNTRY CLUB /SINGAPORE.

YEAR 2016 TO 2017 : Chiangmai . THAILAND

YEAR 2018 : Phuket , THAILAND

YEAR 2019  : MANDALAY , MYANMAR. IS ANNOUNCED AS THE HOST COUNTRY FOR THE 19th Annual 2019 PRINCE & PRINCESS INTERNATIONAL

 
   
 
 
สำรองที่นั่งชมการประกวด PPT 2019 รองตัดสิน
 
Loading the player ...

PRINCE & PRINCESS THAILAND 2018 Promote Trailer 1

 
 
Copyright © Prince & Princess THAILAND 2015 by CenterStage AcademyThailand
visitor : 102,600